คำออกเสียงโดยAthootitaใน Forvo

สมาชิก: Athootita สมัครสมาชิกเพื่อAthootitaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2010 tango [cs] tango การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2010 strach [cs] strach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 slza [cs] slza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skla [cs] skla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotových [cs] skotových การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovi [cs] skotovi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotové [cs] skotové การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotova [cs] skotova การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotem [cs] skotem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotech [cs] skotech การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2010 škrobené [cs] škrobené การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2010 škrob [cs] škrob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2010 skřivanů [cs] skřivanů การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2010 skřivánčí [cs] skřivánčí การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สาธารณรัฐเช็ก

ติดต่อAthootita


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 51

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 122

การเข้า ชม: 9.463


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.213

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.489