คำออกเสียงโดยAthootitaใน Forvo

สมาชิก: Athootita สมัครสมาชิกเพื่อAthootitaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda การออกเสียง คะแนนโหวต
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml การออกเสียง คะแนนโหวต
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass การออกเสียง คะแนนโหวต
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický การออกเสียง คะแนนโหวต
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio การออกเสียง คะแนนโหวต
14/05/2010 tango [cs] tango การออกเสียง คะแนนโหวต
14/05/2010 strach [cs] strach การออกเสียง คะแนนโหวต
11/05/2010 slza [cs] slza การออกเสียง คะแนนโหวต
11/05/2010 skla [cs] skla การออกเสียง คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi การออกเสียง คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové การออกเสียง คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova การออกเสียง คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem การออกเสียง คะแนนโหวต
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku การออกเสียง คะแนนโหวต
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami การออกเสียง คะแนนโหวต
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotových [cs] skotových การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovi [cs] skotovi การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotové [cs] skotové การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotova [cs] skotova การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotem [cs] skotem การออกเสียง คะแนนโหวต
09/05/2010 skotech [cs] skotech การออกเสียง คะแนนโหวต
08/05/2010 škrobené [cs] škrobené การออกเสียง คะแนนโหวต
08/05/2010 škrob [cs] škrob การออกเสียง คะแนนโหวต
08/05/2010 skřivanů [cs] skřivanů การออกเสียง คะแนนโหวต
08/05/2010 skřivánčí [cs] skřivánčí การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สาธารณรัฐเช็ก

ติดต่อAthootita


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 58

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 122

การเข้า ชม: 6.506


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 979

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.255