คำออกเสียงโดยAntharesใน Forvo

สมาชิก: Anthares สมัครสมาชิกเพื่อAntharesออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/07/2012 significano [it] significano การออกเสียง คะแนนโหวต
25/07/2012 La Serenissima [it] La Serenissima การออกเสียง คะแนนโหวต
25/07/2012 seccatore [it] seccatore การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 appenniniche [it] appenniniche การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 albergaccio [it] albergaccio การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 azienda agricola [it] azienda agricola การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 strascicate [it] strascicate การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 Cannoncini [it] Cannoncini การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 Cannoncini di sfoglia [it] Cannoncini di sfoglia การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 emana [it] emana การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 striscione [it] striscione การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 Lucerne [it] Lucerne การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 vespaiola [it] vespaiola การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 allegrini [it] allegrini การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 malvasia delle Lipari [it] malvasia delle Lipari การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 Casalba [it] Casalba การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 Cassino d'Alberi [it] Cassino d'Alberi การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 nuragus di Cagliari [it] nuragus di Cagliari การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 rosso piceno [it] rosso piceno การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2012 vinca [it] vinca การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 Casalorzo Geroldi [it] Casalorzo Geroldi การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 pinerolese [it] pinerolese การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 carpentiere edile [it] carpentiere edile การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 cenerentola [it] cenerentola การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 marocchino [it] marocchino การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 Maurizio [it] Maurizio การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 vaffanculo [it] vaffanculo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2012 Gli Aristogatti [it] Gli Aristogatti การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 sgasare [it] sgasare การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2012 spaghetti all'amatriciana [it] spaghetti all'amatriciana การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อAnthares


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 41

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.559


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 26.585

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.327