คำออกเสียงโดยAlexKNZใน Forvo

สมาชิก: AlexKNZ สมัครสมาชิกเพื่อAlexKNZออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/11/2014 отдали [ru] отдали การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2014 одновременно [ru] одновременно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 арбузы [ru] арбузы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 подкожный жир [ru] подкожный жир การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 бедра [ru] бедра การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 участница [ru] участница การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 получается [ru] получается การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Hello [en] Hello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 морковка [ru] морковка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 мелочёвка [ru] мелочёвка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 отключен [ru] отключен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 пожалуйста [ru] пожалуйста การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/10/2012 улыбнитесь [ru] улыбнитесь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2012 долговязый [ru] долговязый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 что [ru] что การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 здесь [ru] здесь การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/10/2012 сдобный [ru] сдобный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 сдаться [ru] сдаться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 Франция [ru] Франция การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 Озёрки [ru] Озёрки การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/10/2012 бассейн [ru] бассейн การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 сдираться [ru] сдираться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2012 Гильберт [ru] Гильберт การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 Ага [ru] Ага การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 констатировал [ru] констатировал การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 мумии [ru] мумии การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 отдыхает [ru] отдыхает การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 поставим [ru] поставим การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 изменилась [ru] изменилась การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 ого [ru] ого การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อAlexKNZ


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 93 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 24

จำนวน ผู้ที่โหวต: 18คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.024


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.629

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.707