คำออกเสียงโดยAlcoใน Forvo

สมาชิก: Alco สมัครสมาชิกเพื่อAlcoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/12/2014 la Sibérie [fr] la Sibérie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2014 blanchissage [fr] blanchissage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 martingale [fr] martingale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 céramique [fr] céramique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/07/2012 goyère [fr] goyère การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 œdème [fr] œdème การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] Moulin à Vent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] tronc artériel commun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] mutisme sélectif การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] Essoreuse à salade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] gratin de courgettes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 déshumaniser [fr] déshumaniser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 cent et unième [fr] cent et unième การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 neuf cent un [fr] neuf cent un การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 mille cinq cents [fr] mille cinq cents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 obscurcir [fr] obscurcir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 herblay [fr] herblay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 Charles Henry [fr] Charles Henry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 La plus que lente [fr] La plus que lente การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] Jean de Xaintrailles การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/07/2012 magret de canard [fr] magret de canard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 simple comme bonjour [fr] simple comme bonjour การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/07/2012 arrêt de tram [fr] arrêt de tram การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อAlco


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 153 (8 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 41

จำนวน ผู้ที่โหวต: 17คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 17.566


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.542

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.777