คำออกเสียงโดยAlcoใน Forvo

สมาชิก: Alco สมัครสมาชิกเพื่อAlcoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 martingale [fr] martingale การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 céramique [fr] céramique การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 goyère [fr] goyère การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 œdème [fr] œdème การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] Moulin à Vent การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] tronc artériel commun การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] mutisme sélectif การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] Essoreuse à salade การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] gratin de courgettes การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 déshumaniser [fr] déshumaniser การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 cent et unième [fr] cent et unième การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 neuf cent un [fr] neuf cent un การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 mille cinq cents [fr] mille cinq cents การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 obscurcir [fr] obscurcir การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 herblay [fr] herblay การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 Charles Henry [fr] Charles Henry การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 La plus que lente [fr] La plus que lente การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] Jean de Xaintrailles การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/07/2012 magret de canard [fr] magret de canard การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 simple comme bonjour [fr] simple comme bonjour การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/07/2012 arrêt de tram [fr] arrêt de tram การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 retarder [fr] retarder การออกเสียง คะแนนโหวต
04/07/2012 s'arrête [fr] s'arrête การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อAlco


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 151 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 40

จำนวน ผู้ที่โหวต: 11คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.786


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.046

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.474