ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/12/2011 melee [en] melee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 heraldic [en] heraldic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 codex [en] codex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Bologna [en] Bologna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Slytherin [en] Slytherin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 muggle [en] muggle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 British [en] British การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 incapacitated [en] incapacitated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 process [en] process การออกเสียง 2คะแนนโหวต
28/07/2011 Google [en] Google การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 diamond [en] diamond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 equilibrium [en] equilibrium การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 terminology [en] terminology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 acolyte [en] acolyte การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 Aristotle [en] Aristotle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 visitor [en] visitor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 crikey [en] crikey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Lumbridge [en] Lumbridge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Varrock [en] Varrock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 RuneScape [en] RuneScape การออกเสียง 0คะแนนโหวต