คำออกเสียงโดยAeryziasใน Forvo

สมาชิก: Aeryzias สมัครสมาชิกเพื่อAeryziasออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/12/2011 melee [en] melee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 heraldic [en] heraldic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 codex [en] codex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Bologna [en] Bologna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Slytherin [en] Slytherin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 muggle [en] muggle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 British [en] British การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 incapacitated [en] incapacitated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 process [en] process การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 Google [en] Google การออกเสียง -2คะแนนโหวต
28/07/2011 Diamond [en] Diamond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 equilibrium [en] equilibrium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 terminology [en] terminology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 acolyte [en] acolyte การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 Aristotle [en] Aristotle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 visitor [en] visitor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2011 crikey [en] crikey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/07/2011 Lumbridge [en] Lumbridge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 Varrock [en] Varrock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2011 runescape [en] runescape การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อAeryzias


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 21

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.771


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: n/a