verbs (fr)พจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับverbs (fr)ใน Forvo (จากการvous accueillezไปยังessaies)

หมวดหมู่: verbs (fr) ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs (fr)

4คำที่ติดแท็กโดย"verbs (fr)". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร