verboพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับverboใน Forvo (จากการ'bituar(se)ไปยังabrir)

หมวดหมู่: verbo ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbo

2.413คำที่ติดแท็กโดย"verbo". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร