usพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับusใน Forvo (จากการTukwilaไปยังTransitive verb)

หมวดหมู่: us ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงus