usพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับusใน Forvo (จากการIosco, MichiganไปยังTukwila)

หมวดหมู่: us ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงus