UKพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับUKใน Forvo (จากการHouses of ParliamentไปยังDamon Albarn)

หมวดหมู่: UK ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK