UKพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับUKใน Forvo (จากการO.M.ไปยัง英国)

หมวดหมู่: UK ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK