UKพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับUKใน Forvo (จากการSopwellไปยังRoyal Air Force)

หมวดหมู่: UK ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK