torerosพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับtorerosใน Forvo (จากการRicardo Torres ReinaไปยังFrancisco Romero)

หมวดหมู่: toreros ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoreros