torerosพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับtorerosใน Forvo (จากการJosé Martínez AhumadaไปยังJosé Luis Galloso)

หมวดหมู่: toreros ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoreros