torerosพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับtorerosใน Forvo (จากการJosé Martínez AhumadaไปยังJuana Cruz)

หมวดหมู่: toreros ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoreros