torerosพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับtorerosใน Forvo (จากการJosé Martínez AhumadaไปยังManuel Díaz González)

หมวดหมู่: toreros ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoreros