tenพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับtenใน Forvo

หมวดหมู่: ten ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงten

18คำที่ติดแท็กโดย"ten". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร