tecnologíaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับtecnologíaใน Forvo

หมวดหมู่: tecnología ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtecnología

22คำที่ติดแท็กโดย"tecnología". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร