Stockholmพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับStockholmใน Forvo (จากการKista (geogr plats)ไปยังSollentuna)

หมวดหมู่: Stockholm ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงStockholm

22คำที่ติดแท็กโดย"Stockholm". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร