sostantivoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsostantivoใน Forvo (จากการpessétaไปยังcalendario)

หมวดหมู่: sostantivo ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

15.440คำที่ติดแท็กโดย"sostantivo". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร