sostantivoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsostantivoใน Forvo (จากการriscaldamentoไปยังpirosolfito)

หมวดหมู่: sostantivo ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

15.429คำที่ติดแท็กโดย"sostantivo". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร