Septemberพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับSeptemberใน Forvo (จากการseptemberไปยังसप्टेंबर)

หมวดหมู่: September ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSeptember