Scotlandพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับScotlandใน Forvo (จากการpowanไปยังEdinburgh)

หมวดหมู่: Scotland ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงScotland

284คำที่ติดแท็กโดย"Scotland". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร