Scotlandพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับScotlandใน Forvo (จากการaberchirderไปยังBallater)

หมวดหมู่: Scotland ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงScotland

283คำที่ติดแท็กโดย"Scotland". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร