salitang kantoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsalitang kantoใน Forvo

หมวดหมู่: salitang kanto ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalitang kanto

318คำที่ติดแท็กโดย"salitang kanto". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ buyon buyon [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • buntot การออกเสียง buntot [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bredbasket bredbasket [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • abnoy การออกเสียง abnoy [tl]
 • ebobot การออกเสียง ebobot [tl]
 • burikat การออกเสียง burikat [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chaplok chaplok [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • boljak การออกเสียง boljak [tl]
 • bangenge การออกเสียง bangenge [tl]
 • bukbok การออกเสียง bukbok [tl]
 • datung การออกเสียง datung [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chimida chimida [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • buyoy การออกเสียง buyoy [tl]
 • bakal การออกเสียง bakal [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ brenggol brenggol [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • alat การออกเสียง alat [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baset baset [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • burloloy การออกเสียง burloloy [tl]