salitang kantoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsalitang kantoใน Forvo

หมวดหมู่: salitang kanto ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalitang kanto

317คำที่ติดแท็กโดย"salitang kanto". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • cheng การออกเสียง cheng [tl]
 • Kepyas การออกเสียง Kepyas [tl]
 • chick การออกเสียง chick [en]
 • junkie การออกเสียง junkie [en]
 • jingle การออกเสียง jingle [en]
 • dodo การออกเสียง dodo [nl]
 • junk การออกเสียง junk [en]
 • trip การออกเสียง trip [en]
 • goat การออกเสียง goat [en]
 • batuta การออกเสียง batuta [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yut yut [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • le Dakota การออกเสียง le Dakota [fr]
 • Watusi การออกเสียง Watusi [pt]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ginobasan ginobasan [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ iskurukutoy iskurukutoy [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malmal malmal [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ waswit waswit [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ turero turero [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • haliparot การออกเสียง haliparot [tl]
 • ihi การออกเสียง ihi [tl]
 • parak การออกเสียง parak [tl]
 • wetpaks การออกเสียง wetpaks [tl]
 • tsekot การออกเสียง tsekot [tl]
 • naka-high การออกเสียง naka-high [tl]
 • kelot การออกเสียง kelot [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tandyent tandyent [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tsitsa tsitsa [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gurdoy gurdoy [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • jaya-jaya การออกเสียง jaya-jaya [tl]
 • talo การออกเสียง talo [fi]