salitang kantoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsalitang kantoใน Forvo

หมวดหมู่: salitang kanto ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalitang kanto

317คำที่ติดแท็กโดย"salitang kanto". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • cheng การออกเสียง cheng [tl]
 • Kepyas การออกเสียง Kepyas [tl]
 • chick การออกเสียง chick [en]
 • junkie การออกเสียง junkie [en]
 • jingle การออกเสียง jingle [en]
 • dodo การออกเสียง dodo [nl]
 • junk การออกเสียง junk [en]
 • trip การออกเสียง trip [en]
 • goat การออกเสียง goat [en]
 • batuta การออกเสียง batuta [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yut yut [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • le Dakota การออกเสียง le Dakota [fr]
 • Watusi การออกเสียง Watusi [pt]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ globil globil [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ isoy isoy [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • manay การออกเสียง manay [tl]
 • tepok การออกเสียง tepok [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tutyal tutyal [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pampam pampam [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ joksay joksay [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • patok การออกเสียง patok [tl]
 • topak การออกเสียง topak [tl]
 • yakapsul การออกเสียง yakapsul [tl]
 • hulidap การออกเสียง hulidap [tl]
 • kokak การออกเสียง kokak [tl]
 • umi การออกเสียง umi [ind]
 • tsang การออกเสียง tsang [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hanip hanip [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jigjig jigjig [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ osep osep [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง