salitang kantoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsalitang kantoใน Forvo

หมวดหมู่: salitang kanto ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalitang kanto

317คำที่ติดแท็กโดย"salitang kanto". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • tsong การออกเสียง tsong [tl]
 • hala-hala การออกเสียง hala-hala [tl]
 • jepoy การออกเสียง jepoy [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ onon onon [tl | fuc] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • tikoy การออกเสียง tikoy [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wadta wadta [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • pinger การออกเสียง pinger [ia]
 • jowawitz การออกเสียง jowawitz [tl]
 • sengot การออกเสียง sengot [tl]
 • tsikiting การออกเสียง tsikiting [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yotit yotit [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ globil globil [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ isoy isoy [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • manay การออกเสียง manay [tl]
 • tepok การออกเสียง tepok [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tutyal tutyal [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pampam pampam [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ joksay joksay [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • patok การออกเสียง patok [tl]
 • topak การออกเสียง topak [tl]
 • yakapsul การออกเสียง yakapsul [tl]
 • hulidap การออกเสียง hulidap [tl]
 • kokak การออกเสียง kokak [tl]
 • umi การออกเสียง umi [ind]
 • tsang การออกเสียง tsang [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hanip hanip [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jigjig jigjig [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ osep osep [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • tililing การออกเสียง tililing [tl]
 • wais การออกเสียง wais [tl]