salitang kantoพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsalitang kantoใน Forvo

หมวดหมู่: salitang kanto ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalitang kanto

317คำที่ติดแท็กโดย"salitang kanto". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • olat การออกเสียง olat [tl]
 • tibo การออกเสียง tibo [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ uring uring [ind | tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • yot การออกเสียง yot [tlh]
 • jologs การออกเสียง jologs [tl]
 • rumatsada การออกเสียง rumatsada [tl]
 • tsibak การออกเสียง tsibak [tl]
 • yokaba การออกเสียง yokaba [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ginobasan ginobasan [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ iskurukutoy iskurukutoy [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ malmal malmal [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ waswit waswit [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ turero turero [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • haliparot การออกเสียง haliparot [tl]
 • ihi การออกเสียง ihi [tl]
 • parak การออกเสียง parak [tl]
 • wetpaks การออกเสียง wetpaks [tl]
 • tsekot การออกเสียง tsekot [tl]
 • naka-high การออกเสียง naka-high [tl]
 • kelot การออกเสียง kelot [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tandyent tandyent [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tsitsa tsitsa [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gurdoy gurdoy [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • jaya-jaya การออกเสียง jaya-jaya [tl]
 • talo การออกเสียง talo [fi]
 • tiklo การออกเสียง tiklo [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ uruburu uruburu [tl] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • kadyot การออกเสียง kadyot [tl]
 • jowa การออกเสียง jowa [tl]
 • scoba การออกเสียง scoba [tl]