saladพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับsaladใน Forvo (จากการAvocadoไปยังسَلَطَة)

หมวดหมู่: salad ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalad