powersพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับpowersใน Forvo

หมวดหมู่: powers ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpowers