physiologyพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับphysiologyใน Forvo (จากการvoluntaryไปยังelectrotonus)

หมวดหมู่: physiology ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงphysiology

145คำที่ติดแท็กโดย"physiology". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร