physicsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับphysicsใน Forvo

หมวดหมู่: physics ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงphysics

1.377คำที่ติดแท็กโดย"physics". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร