pessoaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับpessoaใน Forvo

หมวดหมู่: pessoa ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpessoa

8คำที่ติดแท็กโดย"pessoa". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร