peopleพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับpeopleใน Forvo (จากการowîcêwâkanaไปยังozarbayjon)

หมวดหมู่: people ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpeople

2.937คำที่ติดแท็กโดย"people". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร