palabrotaพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับpalabrotaใน Forvo (จากการcojónไปยังidiota)

หมวดหมู่: palabrota ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpalabrota

4คำที่ติดแท็กโดย"palabrota". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร