ornithologyพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับornithologyใน Forvo

หมวดหมู่: ornithology ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงornithology