numeraisพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับnumeraisใน Forvo (จากการquintaไปยังdécimo sétimo)

หมวดหมู่: numerais ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerais

123คำที่ติดแท็กโดย"numerais". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร