nominativeพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับnominativeใน Forvo

หมวดหมู่: nominative ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnominative

2.140คำที่ติดแท็กโดย"nominative". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร