nobel prizeพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับnobel prizeใน Forvo (จากการThomas Stearns EliotไปยังHans Adolf Krebs)

หมวดหมู่: nobel prize ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnobel prize