nobel prizeพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับnobel prizeใน Forvo (จากการBoris PasternakไปยังGerd Binnig)

หมวดหมู่: nobel prize ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnobel prize