Nimedพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับNimedใน Forvo (จากการValdurไปยังEerik)

หมวดหมู่: Nimed ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNimed

105คำที่ติดแท็กโดย"Nimed". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Valdur Valdur [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Laine การออกเสียง Laine [fi]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Aivar Aivar [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Tõnu การออกเสียง Tõnu [et]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Lembit Lembit [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • andre การออกเสียง andre [da]
 • Silver การออกเสียง Silver [en]
 • Sigrid การออกเสียง Sigrid [sv]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Kätlin Kätlin [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Hedda การออกเสียง Hedda [sv]
 • Jüri การออกเสียง Jüri [et]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Leida Leida [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Peedu การออกเสียง Peedu [et]
 • Indrek การออกเสียง Indrek [de]
 • Merle การออกเสียง Merle [fr]
 • Riina การออกเสียง Riina [fi]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Piret Piret [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Priit Priit [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Rait การออกเสียง Rait [et]
 • Raino การออกเสียง Raino [fi]
 • rain การออกเสียง rain [en]
 • Margit การออกเสียง Margit [sv]
 • alar การออกเสียง alar [et]
 • Jaak การออกเสียง Jaak [et]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Tiit Tiit [et] อยู่ระหว่างการออกเสียง
 • Kadri การออกเสียง Kadri [et]
 • Helve การออกเสียง Helve [et]
 • Anete การออกเสียง Anete [et]
 • Külli การออกเสียง Külli [et]
 • Eerik การออกเสียง Eerik [fi]