NATO phonetic alphabetพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับNATO phonetic alphabetใน Forvo

หมวดหมู่: NATO phonetic alphabet ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNATO phonetic alphabet

10คำที่ติดแท็กโดย"NATO phonetic alphabet". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร