name - Afrikaansพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับname - Afrikaansใน Forvo

หมวดหมู่: name - Afrikaans ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงname - Afrikaans