metallพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับmetallใน Forvo

หมวดหมู่: metall ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmetall

1คำที่ติดแท็กโดย"metall". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร