medicineพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับmedicineใน Forvo (จากการSympathikusläsionไปยังstreptomycin)

หมวดหมู่: medicine ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

4.414คำที่ติดแท็กโดย"medicine". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร