medicineพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับmedicineใน Forvo (จากการatrial fibrillationไปยังSpitzenlappenpneumonie)

หมวดหมู่: medicine ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

4.349คำที่ติดแท็กโดย"medicine". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร