loveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับloveใน Forvo (จากการL'amour est aveugleไปยังmatronhood)

หมวดหมู่: love ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlove