legendพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับlegendใน Forvo (จากการいそなでไปยังpard)

หมวดหมู่: legend ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlegend

38คำที่ติดแท็กโดย"legend". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร