legendพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับlegendใน Forvo (จากการPrester Johnไปยังhumu-humu-nuku-nuku-apua'a)

หมวดหมู่: legend ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlegend

36คำที่ติดแท็กโดย"legend". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร