Latvian Swadesh listพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับLatvian Swadesh listใน Forvo

หมวดหมู่: Latvian Swadesh list ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLatvian Swadesh list

214คำที่ติดแท็กโดย"Latvian Swadesh list". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร