Kōanพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับKōanใน Forvo

หมวดหมู่: Kōan ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKōan

5คำที่ติดแท็กโดย"Kōan". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร