Japanพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับJapanใน Forvo (จากการNgi̍t-púnไปยังkappamaki)

หมวดหมู่: Japan ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJapan