Japanพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับJapanใน Forvo (จากการ知恩院ไปยังnigirizushi)

หมวดหมู่: Japan ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJapan