januaryพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับjanuaryใน Forvo (จากการtammikuuไปยังjanuár)

หมวดหมู่: january ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjanuary