Italyพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับItalyใน Forvo (จากการPisaไปยังΣίνις)

หมวดหมู่: Italy ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงItaly

832คำที่ติดแท็กโดย"Italy". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร