italianพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับitalianใน Forvo (จากการCarmelaไปยังAntonio Stradivari)

หมวดหมู่: italian ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงitalian

157คำที่ติดแท็กโดย"italian". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร