italianพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับitalianใน Forvo

หมวดหมู่: italian ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงitalian

155คำที่ติดแท็กโดย"italian". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร