infinitiveพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับinfinitiveใน Forvo

หมวดหมู่: infinitive ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinfinitive

1.160คำที่ติดแท็กโดย"infinitive". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร