idiomsพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับidiomsใน Forvo (จากการApocalypse NowไปยังTTFN)

หมวดหมู่: idioms ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงidioms