historyพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับhistoryใน Forvo (จากการХәрәзмиไปยังЯмгурчы)

หมวดหมู่: history ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

2.372คำที่ติดแท็กโดย"history". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร