handพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับhandใน Forvo

หมวดหมู่: hand ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhand

42คำที่ติดแท็กโดย"hand". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร