geographyพจนานุกรมการออกเสียง: และออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับgeographyใน Forvo (จากการNorcalไปยังZalakaros)

หมวดหมู่: geography ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeography

1.870คำที่ติดแท็กโดย"geography". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร